ผสมสายพันธุ์ไก่ชน มีรูปแบบอย่างไรบ้าง และมีแบบไหนบ้าง

การผสมสายพันธุ์ไก่ชน มีเยอะมากในปัจจุบัน และมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกันของแต่ละซุ้ม หรือ ฟาร์มไก่ชนในประเทศไทย ผสมสายพันธุ์ไก่ชน แต่ละฟาร์มไม่เหมือนกัน อยู่ที่ความต้องการ แต่รูปแบบการผสมพันธุ์ไก่ แบ่งออกเป็นหลัก 2 ประเภท คือ การผสมสายพันธุ์เดียวกัน และ การผสมข้ามสายพันธุ์ ซึ่งสองรูปแบบนี้ก็มี ข้อดีและข้อเสียที่ไม่เหมือนกัน อยู่ที่ว่าต้องการว่าต้องการไก่ชนออกมาเป็นแบบไหน

โดยเปอร์เซ็นต์ของแต่ละวิธีเองก็แตกต่างและมีโอกาสที่จะไม่เท่ากัน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการคัดเลือกสายพันธุ์ไก่ชน และ เลือกลูกไก่ชน เพื่อนำไปเลี้ยง ไปฝึกฝน ให้เก่งเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มราคาในการซื้อ-ขายไก่ชนแต่ละตัว โดยเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับ ผสมสายพันธุ์ไก่ชน ทั้ง 2 ประเภทมีอะไรบ้าง และมีข้อดี ข้อเสีย แตกต่างกันอย่างไร

ผสมสายพันธุ์ไก่ชน มีรูปแบบอย่างไรบ้าง และมีแบบไหนบ้าง

การผสมสายพันธุ์เดียวกัน

การผสมสายพันธุ์เดียวกัน ไม่ใช่เพียงแค่ ไก่ชนไทย ผสมไก่ชนไทย หรือ การเอาพม่าผสมกับพม่าด้วยกัน แต่มันรวมไปถึงการเอา พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และลูกไก่ชน ทำมาผสมกัน นับได้ว่ามาจากสายพันธ์ุเดียวกันทั้งหมด ดังนั้น ทุกอย่างจะเป็นอะไรที่ออกมาตรงตามความต้องการ คือ ทุกคนจะได้ไก่ชนสายพันธุ์แท้ ไม่มีผสมจากสายพันธุ์อื่น โดยส่วนมากจะทำได้ 3-4 รุ่นเท่านั้น เพราะเมื่อเริ่มมีการผสมที่เยอะขึ้น จะมีโอกาสน้อยในการได้ลูกไก่ชนที่เก่ง หรือสืบสายพันธุ์ต่อไปได้

ข้อดีของการผสมสายพันธุ์เดียวกัน

ข้อเสียของการผสมสายพันธุ์เดียวกัน

การผสมข้ามสายพันธุ์ไก่ชน

การผสมข้ามสายพันธุ์ คือ การนำไก่ชนแต่ละสายพันธุ์มารวมกัน เช่น การนำไก่ชนไทยผสมกับ ไก่ชนพม่า หรือ การนำพ่อพันธุ์ไก่ชนผสมกับแม่พันธุ์ไก่ชน ที่ไม่ได้มาจากสายเลือดเดียวกัน วิธีการทำแบบนี้มีโอกาสได้ไก่ชนที่เก่งมากกว่า เพราะการผสมสายพันธุ์สามารถที่จะทำให้ ยีนเด่นมาข่มยีนด้อยมากกว่าได้ ซึ่งทำให้ลูกไก่ชนออกมาเก่งมากกว่าปกติ ปัจจุบันจึงนิยมใช้วิธีนี้มากกว่าการผสมพันธุ์สายเลือดเดียวกัน
ซึ่งการผสมกันมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การผสมเพื่อเอาสายพันธุ์หลัก 75% สายพันธุ์รอง 25% หรือปัจจุบันมีการผสมได้ สายพันธุ์หลัก 50% สายพันธุ์รอง 25% และสายพันธุ์รองลงมาอีก 25% สามสายพันธุ์ในตัวเดียวกัน แต่เป็นอะไรที่ยาก ไม่ใช่ทุกครั้งจะสำเร็จและได้ลูกไก่ชนที่เก่งเสมอ

ข้อดีของการผสมข้ามสายพันธุ์

ข้อเสียของการผสมข้ามสายพันธุ์

สรุปเนื้อหา

ผสมสายพันธุ์ไก่ชน มีทั้งข้อดีและข้อเสีย อยู่ที่ความต้องการและการขยายสายพันธุ์ ว่ามีความต้องการอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้ลูกไก่ออกมาได้ดีเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันการพัฒนาไก่ชนในประเทศไทยมีเยอะมาก เราไม่ต้องผสมด้วยตัวเอง อาจมีการเลือกซื้อไก่ชน จากฟาร์มดังซึ่งมีความชำนาญมากกว่า และได้ผลดีมากกว่า แต่ค่อนข้างที่จะมีราคาที่สูง ดังนั้น ดูจุดประสงค์หลักก่อน ว่าจะทำอะไร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการ การคัดเลือกสายพันธุ์ไก่ชน เป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับ ผสมพันธุ์ไก่ชน

 

ข้อมูลผิดพลาดประการใด ทางทีมงาน คนรักษ์ไก่ ข้ออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย