ข้อกำหนดและเงื่อนไข คนรักไก่ อ่านก่อนเข้าใช้งานทุกครั้ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข คนรักไก่

อายุผู้ใช้ : เนื่องจากเว็บไซต์มีความรุนแรงและทารุณกรรมสัตว์ ขอสงวนสิทธิ์เข้าใช้งานสำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

บัญชีผู้ใช้ : ผู้ใช้งานจะต้องไม่เผยแพร่รหัสเข้าใช้งาน เพื่อความปลอดภัยและไม่ทำผิดข้อกำหนดที่ระบุไว้ข้างต้น

ข้อมูลการติดต่อ : การใช้งานจะต้องสมัครสมาชิก จะต้องดำเนินการโดยใช้งานข้อมูลจริงเท่านั้น

การแจ้งเตือน : เมื่อมีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตควรตรวจสอบและแจ้งปัญหามายังทีมงาน เพื่อแก้ไขให้รวดเร็วมากที่สุด

การละเมิดข้อตกลง : เมื่อตรวจสอบพบการกระทำผิด ละเมิดข้อกำหนด ทางทีมงานขอปิดบัญชีผู้ใช้งานได้ทันที

ข้อมูลของผู้ใช้ : จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนใดทั้งนั้น ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตัวเอง หรือมีการเปลี่ยนแปลงส่วนใด สามารถแจ้งพนักงานเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงได้

การสำรองข้อมูล : เพื่อป้องกันความเสียหาย ผู้ใช้งานสามารถสำรองข้อมูลตัวเองได้

การใช้งานที่ห้าม : ไม่อนุญาตให้นำบัญชีกับใช้งานกับบุคคลอื่น ป้องกันความเสียหายและถูกฉ้อโกงได้ง่าย

ทรัพย์สินทางปัญญา : คนรักไก่ มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถ่ายทอดสด รูปภาพ วิดีโอ เสียง โลโก้ ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ทางทีมงานขอดำเนินคดีจนถึงที่สุด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ : ผู้ใช้งานจะต้องมีความรับผิดชอบ เมื่อเกิดผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อม ทีมงานไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายจากส่วนนี้ได้

การแก้ไขข้อตกลง : คนรักไก่ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้ เมื่อมีการแก้ไขจะแจ้งให้ทราบ